Finne noen stoffer i denne bloggen

Zopiclone "Actavis" Virkestoff: Zopiklon

Legemidler med samme virkestoff/ATC-kode: Imovane "Aventis Pharma", Zopiklon "MYLAN", Imovane "Orifarm"

Dette er en begrenset preparatomtale, se SPC for utfyllende informasjon.

Indikasjoner: Forbigående og kortvarige søvnvansker. Som støtteterapi for en begrenset tid ved behandling av kroniske søvnvansker.

Dosering og administrasjonsmåte: Behandlingen bør vare så kortvarig som mulig. Behandlingen bør normalt ikke strekke seg ut over 2-4 uker.
For å sikre optimal behandling bør dosen tilpasses pasientens alder, vekt og allmenntilstand, samt type søvnforstyrrelse. Behandlingen bør startes med lavest mulig dose. Dosen skal tas kort tid før man går til sengs.
Innsovningsvansker og forstyrret nattesøvn: Voksne: 5 mg. Kan ved behov økes til 7,5 mg. Eldre: 3,75 mg . Kan ved behov økes til 5 mg (inntil 7,5 mg ved forstyrret nattesøvn).
Bør fortrinnsvis gis intermitterende.
Pasienter med mild til moderat leverfunksjon, nyresvikt eller kronisk respirasjonssvikt bør starte med en dose på 3,75 mg.
Tabletter bør inntas i oppreist/sittende stilling siden absorpsjonen kan forsinkes i liggende stilling.

Kontraindikasjoner: Alvorlig leverinsuffisiens. Søvnapné. Hypersensitivitet overfor zopiclon eller noen av innholdsstoffene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar